خوشا مرغی که در کنج قفس با ياد صيادش<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

چنان خرسند بنشيند که پندارند آزادش

 

نمیگويم فرموشش مکن،...گاهی... به ياد آور

 

اسيری را که میدانی نخواهی رفت از يادش.

 

--------------------------------------------------------------

 

ياران به خدا که بی وفايي نکنيد

 

از عاشق دل سوخته جدايي نکنيد

 

يا این که رفاقت نکنيد از اول

 

يا تا آخر خط فکر جدايي نکنید

 

 

 

((اگه همه به این گفته عمل می کردن هیچ قلبی توی دنیا

 

نمی شکست.لا اقل شما عمل کنین !!))

 

--------------------------------------------------------------

 

 

من آهنگ غريب روزگارم

 

غمی در انتهاي سينه دارم

 

تمام هستيم يک قلب پاک است

 

که آن را زير پايت میگذارم

 

 

--------------------------------------------------------------

 

 

دوستان چون جمع در يک محفلند

 

از وجود نعمت هم غافلند

 

چون جداشان میکند دست غدر

 

آن زمان دانند قدر يکدگر

 

/ 0 نظر / 2 بازدید