فقط یک گام دیگر

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

Remember to always say what you mean.

به یاد داشته باش که همیشه منظورت را بیان کنی
If you love someone, tell them.


Don't hide, Don't be afraid
 show them
that, you really care.

 اگر کسی را دوست داری به او بگو

پنها نکن ، نترس

نشان بده که واقعا غلاقه مندی
 
'cause when you decide that,
it is the right time,
it might be too late.
And the regrets you have,
may never be fade.

چون وقتی فکر کردی که

حالا زمان مناسبی است

ممکن است خیلی دیر باشد

و پشیمانی تو

ممکن است هیچ وقت کم رنگ نشود

 


In the past......
Maybe you didn't listen,
or maybe I didn't say.
So here I'm; to tell,
I LOVE YOU! my friend.

قبلا

شاید تو گوش نمی دادی

یا شاید من نمی گفتم

اما حالا می گویم

دوستت دارم ! دوست من!!

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید