بازم سلام<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

همش همین بود با این شعراش بیشتر حال کردم.

 

 

 

با قیش یا مال خودمه یا کسایی که اسمشون رو دقیقا

 

نمی دونم.

--------------------------------------------------------------

 

مگذار که ياد مارا طعم تلخ این حقيقت ببرد/  این حقيقت

 

است که از دل برود هر آنکه از ديده برفت.

 

--------------------------------------------------------------

 

عاشق کسی باش که خودت مجبور باشی عاشقش کنی.

 

چون اون موقع ديگه عشق توي قلبش خونه میکنه و تا

 

وقتی که زنده هست عشق قلبش رو به تپش در مياره.

 

-------------------------------------------------------------

 

دنبال کسی نگرد که عاشقت بشه يا عاشقش بشی چون

 

بايد عشق خودش توي دلت جوونه بزنه رشد کنه و به تمام

 

هستيت تبديل شه.

 

------------------------------------------------------------

 

نذار هيچ طوفانی عشقت رو همراه با خودش ببره چون

 

بعدش با يه نسيم ملايم خودت هم میری!!

 

------------------------------------------------------------

 

اون قدر واسم عزيزی که گاهی اوقات از تو روياهام بيرونت

 

میارم و ساعت ها به چشمای نازت خيره میشم ولی اون

 

قدر واست بی ارزشم که حتّی واسه يه بار هم که شده

 

توي چشمام يه نگاه نمیندازی

 

--------------------------------------------------------------

 

اگه بری خونه دل/دوباره سوت و کور میشه/همين يه ذره

 

خورشيدم/ می میره و بی نور میشه

 

--------------------------------------------------------------

 

هر وقت تونستی تو آينه نگاه کنی و صورتش رو ببيني اون

 

موقع میتونی بگی: (( من ديگه خودم نيستم.من اون هم

 

نيستم من عشقم.من عاشقم! ))

--------------------------------------------------------------

 

 

شب ها گاهی صورتت رو توي ماه می بينم امّا تا میام سیر

 

نگات کنم و باهات حرف بزنم صبح شده و تو دیگه

 

نیستی.کاش هميشه شب بود کاش هميشه صورت

 

قشنگت رو توي چهره ماه میديدم.کاش هميشه ماه رو توي

 

صورت قشنگ تو تو می ديدم!!!!

 

--------------------------------------------------------------

 

کاشکی چشمات مال من بود/تو سرت خيال من بود/مثه

 

من که آرزومي آرزوت وصال من بود

 

--------------------------------------------------------------

 

هر کس به طريقی دل ما می شکند/بيگانه جدا دوست جدا

 

میشکند/بيگانه اگر میشکند حرفی نيست/از دوست

 

بپرسيد چرا می شکند ؟ 

 

 

--------------------------------------------------------------

 

هميشه به ياد داشته باش که به فراموشی بسپاری آنچه

 

را که اندوهگينت می سازد.... امّا........ هرگز فراموش مکن

 

به ياد داشته باشی آنچه را که شادمنت می سازد.

 

--------------------------------------------------------------

 

نيست در دنيا ز من بيچاره تر/نيست قلبی از دلم صد پاره تر

 

--------------------------------------------------------------

 

هيچ کس لياقت اشک تو رو نداره و کسی که چنين ارزشی

 

رو داشته باشه باعث اشک ريختنت نمیشه.

 

--------------------------------------------------------------

 

دوست واقعي کسی هست که دست هاي تو رو بگيره

 

ولی قلب تو رو لمس کنه.

 

--------------------------------------------------------------

 

هرگز لبخند رو ترک نکن،حتی وقتی ناراحتی،چون ممکنه

 

کسی عاشق لبخندت شه.

 

--------------------------------------------------------------

 

تو ممکنه  توي تمام دنيا يه نفر باشی،ولی براي بعضي ها

 

تمام دنيا هستی.

 

--------------------------------------------------------------

 

هرگز وقتت را برای کسی که حاضر نيست وقتش رو برای

 

تو بذاره،نذار.

 

--------------------------------------------------------------

 

/ 0 نظر / 3 بازدید